U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 april 2010, 14.01u

Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de benoeming van de Vlaamse ombudsman
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde zijn de selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de benoeming van de Vlaamse ombudsman.

De bespreking is geopend.

De heer Keulen, secretaris, is helaas niet aanwezig.

Artikel 4, paragraaf 1 van het Ombudsdecreet van 7 juli 1998 bepaalt dat het Vlaams Parlement de Vlaamse ombudsman benoemt na een openbare oproep tot kandidaatstelling en op basis van een vergelijkende selectie voor een termijn van 6 jaar. De selectievoorwaarden en selectieprocedure worden vastgesteld door het Vlaams Parlement. De selectie wordt uitgevoerd door of in opdracht van het Vlaams Parlement.

Bijgevoegd bindt u het voorstel van examenreglement dat de voorwaarden en de procedure voor de selectie van de Vlaamse Ombudsman die in opdracht van het Vlaams Parlement wordt uitgevoerd, omvat.

Het Uitgebreid Bureau van 26 april 2010 heeft dit document goedgekeurd. Het Uitgebreid Bureau verzoekt de plenaire vergadering dan ook om de selectievoorwaarden en selectieprocedure zoals opgenomen in bijlage goed te keuren.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de benoeming van de Vlaamse ombudsman eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.