U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

De heer Verougstraete, verslaggever, heeft het woord.

Christian Verougstraete

Voorzitter, in de commissie Buitenlands Beleid werd op 23 februari 2010 het ontwerp van decreet besproken. Het gaat over de INTELSAT-organisatie. De minister zei dat de satellietcommunicatie INTELSAT werd opgericht in een verdrag van 20 augustus 1971 en opengesteld voor ondertekening door België.

Vanaf de oprichting tot 2000 heeft INTELSAT met succes een vloot van geostationaire communicatiesatellieten ontwikkeld die wereldwijd een ruim pakket aanbieden aan kwaliteitscommunicatiediensten op uiteenlopende gebieden zoals geschakelde diensten voor internationale openbare telefoniehuurlijnen, televisieheruitzendingen enzovoort.

Tijdens het afgelopen decennium is de ruimtecommunicatiesector bijzonder sterk geëvolueerd. De liberalisering van de telecommunicatiesector in de EU heeft geleid tot de introductie van nieuwe privéoperatoren op de markt in kwestie. Die concurreren met intergouvernementele agentschappen zoals INTELSAT.

Tevens was het absoluut noodzakelijk om het statuut van de intergouvernementele organisatie, dat vroeger aan satellietoperatoren als INTELSAT en anderen was toegekend, grondig te herzien, zodat die zich tegelijk kunnen handhaven op een meer concurrentiële markt.

In het kader van de nieuwe structuur zijn alle commerciële activiteiten en alle activa ondergebracht in een commerciële onderneming INTELSAT, terwijl het toezicht op de onderneming berust bij de intergouvernementele organisatie ITSO. In het begin was er wat verwarring inzake bevoegdheid, maar men kwam toch tot de conclusie dat het gaat om een gemengde bevoegdheid en niet alleen een federale bevoegdheid.

De heren Marc Hendrickx, Jan Roegiers en Karim Van Overmeire zijn tussengekomen in de bespreking. Ze kwamen allen tot dezelfde conclusie: dat het Belgische instemmingsproces met dit verdrag tergend traag is verlopen en dat hieraan dringend moet worden verholpen.

Dit ontwerp van decreet werd in de commissie met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 328/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.