U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

De heer Hendrickx, verslaggever, heeft het woord.

Marc Hendrickx

Voorzitter, collega’s, dit verdrag heeft betrekking op de levering van telecommunicatievoorzieningen bij en voor rampen en noodhulp. Het verdrag dateert al van 1998, en een van de voornaamste redenen dat er zo’n vertraging is opgelopen, ligt in het feit dat de werkgroep gemengde verdragen, als adviesorgaan van de interministeriële conferentie voor het buitenlands beleid, in 2002 het verdrag kwalificeerde als hebbende een exclusief federaal karakter.

Die stelling werd later door de Raad van State, in 2007 om precies te zijn, onderuit gehaald. De Raad van State oordeelde toen dat dit wel degelijk een gemengd karakter had, niet het minst omdat het begrip telecommunicatie waarvan sprake in het verdrag, zeer ruim moet worden geïnterpreteerd en bijvoorbeeld ook radio-uitzendingen omvat. Zoals bekend is dat een gemeenschapsaangelegenheid.

Op 9 juli 2008 keurde de interministeriële conferentie voor het buitenlands beleid goed dat dit verdrag inderdaad een gemengd karakter had. De federale instemmingswet met dit verdrag dateert van mei 2009, en in vergadering van 23 februari 2010 werd dit in onze commissie Buitenlands Beleid besproken en unaniem aangenomen. Ondertussen is dit verdrag al in werking getreden op 8 januari 2005, er zal dus een federale akte van toetreding moeten worden opgemaakt en neergelegd bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 315/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.