U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 april 2010, 14.01u

Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Collega’s, minister Lieten is niet aanwezig.

Is minister Crevits aanwezig?

Excuseer mijnheer Vandaele, dan behandelen we eerst de vraag van de heer Keulen over maatregelen om de verkeersveiligheid van motorrijders te verhogen.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Voorzitter, ik hoop dat u er heel waakzaam op zult toezien dat de werking van dit Vlaams Parlement niet wordt gesaboteerd door ministers die het nodig vinden om aan verkiezingscampagnes te doen. Wij zijn geen onderschikt orgaan van het federale parlement. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Voorzitter, ik zou graag hebben dat u minister Lieten erop wijst dat het getuigt van respect voor deze instelling om op tijd te komen. De collega’s uit de commissie Media zullen kunnen beamen dat minister Lieten bijna nooit tijdig in de commissie is. Dit is weer eens een geval waarbij ze niet tijdig naar het parlement komt. Ik vind dit beneden alles. Ik hoop dat u minister Lieten daarop zult aanspreken.

De voorzitter

Ik zal minister Lieten daarop aanspreken. Ik heb dat signaal al vaker opgevangen. Ik vind dat een minister tijdig in de commissie moet zijn. Ik zou dat als commissievoorzitter niet pikken. 14 uur is 14 uur: ik ben daar duidelijk genoeg in.

De heer Tommelein heeft het woord.

Ik ga ervan uit dat u minister Lieten toch hebt gevraagd om naar hier te komen?

De voorzitter

Uiteraard, mijnheer Tommelein. Ik hoor nu van onze correspondent ter plaatse dat minister Lieten in vergadering was en nu onderweg is. De continuïteit van de vergadering is gegarandeerd. Ik dank daar zowel de heer Keulen als minister Crevits voor. Ik hoop dat minister Lieten in tussentijd aanwezig is.

Voorzitter, voor de goede orde wil ik toch zeggen dat zolang ze hier minister is en niet in het federaal parlement of de federale regering zit, ze hier moet zijn en dat het parlement voor alles gaat.

De voorzitter

Bij mijn weten is mevrouw Lieten viceminister-president van de Vlaamse Regering en zit ze niet in het federaal parlement.

Maar een minister moet toch in het parlement zijn!

De voorzitter

Juist. U hebt volkomen gelijk.

De heer De Coene heeft het woord.

Philippe De Coene

Mijnheer Tommelein, dat is toch wel kinderachtig. Ik herinner me dat we uw vraag om uitleg gisteren 1 uur 15 minuten hebben moeten uitstellen omdat u te laat was in de commissie Media. (Rumoer)

De voorzitter

Ik stel voor dat u dat uitvecht in de commissie.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.