U bent hier

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Minister-president, ik zie het, u straalt, u bent een gelukkig man. En dan kan ik me ook voorstellen. De val van Leterme heeft Peeters gered. Dat is de realiteit van het moment waar niemand naast kan kijken. Maar de Belgische ziekte die uiteindelijk Leterme heeft doen sneuvelen, heeft intussen ook de regering-Peeters aangetast. Zoveel is duidelijk.

Ik wil het hier niet hebben over de grondwetsherziening en de BHV-kwestie an sich – die zijn zonet behandeld –, maar wel over de cohesie binnen de Vlaamse Regering. Want hoe vrijblijvend zijn de uitspraken van een van de kopmannen van een partij die deel uitmaakt van deze regering die zegt dat CD&V de politieke sluitspier lang dicht heeft gehouden, maar dat er nu alles uit loopt en dat het Vlaams regeerakkoord hen geen barst kan schelen. Het cenakel dat de richting van CD&V bepaalt, heeft de knop omgedraaid. Die partij, CD&V, is tot alles bereid om Leterme in het zadel te houden.

De scatologische uitspraken van de heer De Wever hebben het voordeel van de duidelijkheid, in die zin dat de vraag natuurlijk terecht is en gesteld moet worden vandaag: in hoeverre kan deze regering nog verder wanneer de regeringspartners elkaar het licht in de ogen niet gunnen en wanneer dit soort uitspraken aan de orde zijn? Minister-president, bent u een CD&V’er? Bent u lid van die partij? Maakt u deel uit van die partij? Waarvan door uw regeringspartner wordt beweerd dat de politieke sluitspier helemaal leegloopt en alles eruit loopt? Bent u lid van CD&V?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Onverkort: ja! (Gelach)

Wat is de relevantie daarvan, mijnheer Dewinter?

Bepaalde uitspraken zou ik zelf niet in de mond nemen. Ik zou er zelfs niet op komen. De creativiteit van sommigen is groot. De sluitspier was mij onbekend in een politieke context.

Ik had ook niet begrepen dat dit gericht was naar de Vlaamse Regering. We hebben vanmorgen een bijeenkomst gehad, en vrijdag hebben we ministerraad. De Vlaamse Regering is er meer dan ooit van overtuigd dat het in het belang is van iedereen dat we beslissingen nemen en een goed bestuur tentoonspreiden. We zullen er alles aan doen om dat de volgende week aan te tonen.

Er zijn politieke debatten aan de gang op het federale niveau. Ik ga ervan uit dat ik als minister-president in de eerste plaats moet waken over de cohesie in de Vlaamse Regering, zoals u zegt. Die is overigens prima, u hoeft zich geen zorgen te maken. U moet zich evenmin zorgen maken over mijn lidmaatschap van CD&V. Dat is dus ook opgelost.

Ik hoop dat we wel kunnen discussiëren over de beslissingen die de Vlaamse Regering heeft genomen. Die doen echt ter zake.

Minister-president, waar ik me steeds meer aan stoor, is natuurlijk de vrijblijvendheid van zulke uitspraken. Men scheldt elkaar uit, soms op een ongepaste manier. Achteraf komt men hier doodleuk verklaren dat er geen vuiltje aan de lucht is. Men lacht en grolt. Men gaat over tot de orde van de dag. Dat zorgt bij de publieke opinie voor steeds meer antipolitieke gevoelens. (Rumoer)

De man in de straat is dit hypocriete en vooral schizofrene schouwspel meer dan beu. De ene dag zegt een meerderheidspartij van een andere dat ze de sluitspier niet meer kan dichthouden en dat alles eruit loopt. Daarna blijkt dat allemaal vrijblijvend te zijn. Er is geen vuiltje aan de lucht. Dat gelooft niemand meer.

Daarom, minister-president, ben ik ervan overtuigd dat we nu meer dan ooit nood hebben aan een slagkrachtige en kordate Vlaamse Regering. Of we dat nu willen of niet, het einde van België nadert. Men kan voor of tegen de splitsing van deze onzalige Belgische federatie zijn, maar u moet als Vlaamse Regering de overgang naar hopelijk een onafhankelijke staat, zelfs als tegenstander van zo’n onafhankelijke staat, durven voorbereiden. Daarvoor hebben we een slagkrachtige regering nodig en geen regering die onderling ruzie maakt. Daar lijkt het op dit moment steeds meer op. Hou op met ruzie maken en leid ons als minister-president zo snel mogelijk naar een vrij en onafhankelijk Vlaanderen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering is heel goed bezig. De Vlaamse Regering zal beslissingen nemen. Uitspraken die niet aan de Vlaamse Regering zijn gericht, die niet uit de Vlaamse Regering komen, lees ik net als u soms met interesse, soms met verbazing. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.