U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 april 2010, 14.01u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Dewinter bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, ik wil de spoedbehandeling vragen van een voorstel van resolutie van enkele leden van mijn fractie over het nemen van de nodige maatregelen en het toekennen van opdrachten aan de Vlaamse administratie met het oog op een mogelijke ontbinding van de Belgische federatie. Ik zal straks de redenen voor de hoogdringendheid toelichten. Ik denk dat het voor u en voor iedereen, of men nu voor of tegen een splitsing van de Belgische federatie is, wel duidelijk is dat die mogelijkheid zich steeds uitdrukkelijker manifesteert en dat het noodzakelijk is dat de Vlaamse Regering maatregelen neemt om dit voor te bereiden.

De voorzitter

We zullen ons daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.