U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2010, 14.01u

Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter

Dames en heren, de lijst met de ingekomen stukken en mededelingen werd op de banken rondgedeeld. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 60/23)

Ik wijs de vergadering tevens op het jaarverslag 2009 van de Vlaamse Ombudsdienst, dat op 21 april 2010 is ingediend en onder de Vlaamse volksvertegenwoordigers is verspreid. Overeenkomstig artikel 87, eerste lid, van het Reglement van het Vlaams Parlement neemt de plenaire vergadering kennis van dat jaarverslag en zullen de voorstellen en aanbevelingen uit dat jaarverslag worden behandeld door de bevoegde commissies.

De presentatie van het jaarverslag heeft deze middag om 12 uur plaatsgevonden. Ik vond het spijtig dat niet alle fracties vertegenwoordigd waren. Het was immers weer een zeer interessant jaarverslag. Daarnaast hebben we voorgesteld om volgend jaar ook de regering uit te nodigen, zodat de regering effectief kennis kan nemen van de aanbevelingen die de ombudsman in zijn rapport opneemt. We zullen daar met minister-president Peeters contact over opnemen.

Themadebat over het hoger onderwijs
Moties van orde

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.