U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
van Bart Caron aan minister Ingrid Lieten
233 (2009-2010)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Evaluatie van de werking van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Instituut Samenleving en Technologie
Evaluatie van de Kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
194 (2009-2010) nr. 1
Gewestaangelegenheid
201 (2009-2010) nr. 1
Gewestaangelegenheid
207 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
214 (2009-2010) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Evaluatie van de werking van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Aanwijzing van een Vlaams volksvertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Instituut Samenleving en Technologie
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 31 maart 2010 gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering aangekondigde oplossing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.