U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
van John Crombez aan minister Jo Vandeurzen
223 (2009-2010)
van An Michiels aan minister Pascal Smet
227 (2009-2010)
van Irina De Knop aan minister Pascal Smet
228 (2009-2010)
van Kathleen Deckx aan minister Pascal Smet
229 (2009-2010)
van Kathleen Helsen aan minister Pascal Smet
231 (2009-2010)
van Bart Caron aan minister Ingrid Lieten
233 (2009-2010)
van Kris Peeters
194 (2009-2010) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Evaluatie van de werking van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Instituut Samenleving en Technologie
Evaluatie van de Kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
van Kris Peeters
194 (2009-2010) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Bespreking
201 (2009-2010) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Ingrid Lieten
207 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Ingrid Lieten
208 (2009-2010) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Bespreking
214 (2009-2010) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Filip Watteeuw, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
114 (2009) nr. 1
Verslaggever
EVENTUEEL Bespreking
Evaluatie van de werking van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Aanwijzing van een Vlaams volksvertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Instituut Samenleving en Technologie
van Filip Watteeuw, Elisabeth Meuleman, Dirk Peeters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
114 (2009) nr. 1
Verslaggever
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 31 maart 2010 gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering aangekondigde oplossing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.