U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
van Lies Jans aan minister Jo Vandeurzen
192 (2009-2010)
van Vera Van der Borght aan minister Jo Vandeurzen
193 (2009-2010)
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
194 (2009-2010)
Regeling van de werkzaamheden
van Ingrid Lieten
210 (2009-2010) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
van Jo Vandeurzen
191 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking
van Ingrid Lieten
210 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking
van Kris Peeters
197 (2009-2010) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
199 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
EVENTUEEL Hoofdelijke stemmingen over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 10 maart 2010 gehouden actualiteitsdebat over het tekort aan plaatsen in de scholen in de grote steden

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.