U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Mevrouw de Ridder heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, we waren onlangs getuige van de start van de derde Scheldeverdieping, zo belangrijk voor het Vlaamse land en het havenlandschap. Tegelijk stapelden zich donderwolken op voor toekomstige rechten van de Antwerpse haven voor een eventuele vierde verdieping. Uit verslagen van de Eerste en Tweede Kamer in Nederland bleek dat de staatssecretaris letterlijk had gesteld dat Vlaanderen het historische recht had opgegeven om ooit een vierde verruiming te eisen.

Daarop heb ik uiteraard die vraag gesteld aan de minister-president in de commissie, die mij en de collega’s gelukkig gerust kon stellen dat de historische rechten van Vlaanderen op een vrije en toegankelijke Schelde, zoals verankerd in diverse slotaktes en scheidingsverdragen, onverminderd blijven gelden. Wij vragen in deze motie niet meer of niet minder dan het integraal overmaken van dit standpunt van de minister-president aan de Nederlandse beleidsmakers.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

45 leden hebben ja geantwoord;

72 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Reden voor onthouding?

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Rombouts.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.