U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 maart 2010, 14.00u

van Johan Sauwens, Sas van Rouveroij, Bart Martens, Jan Peumans, Lode Vereeck, Mieke Vogels en Dirk de Kort
395 (2009-2010) nr. 1
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

117 leden hebben ja geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Reden voor onthouding?

Jan Penris

Ik stel vast er tegen ons een cordon blijft bestaan en tegen anderen in dit halfrond niet. De stemming van daarnet heeft dat duidelijk gemaakt. In tegenstelling tot wat sommige mensen beweren, is het einde van onze werkzaamheden niet sereen, open en constructief geweest. We hebben goed samengewerkt. Ik geef dat eerlijk toe en ik bedank de voorzitter voor de gelegenheid die hij ons daartoe heeft gegeven. Ik hoop dat ik ook op een bescheiden manier mijn steentje tot dit belangwekkende dossier heb kunnen bijdragen. Ik denk ook dat mijn fractie er blijk van heeft gegeven dat we de ‘sense of urgency’, waarvan iedereen uitging, mee hebben ondersteund.

Maar er is een gênant moment geweest op het einde van de werkzaamheden, helaas achter besloten deuren, toen de voorzitter – uitgerekend de voorzitter, die we terecht bejubeld hebben – moest komen melden dat een aantal fracties er niet mee konden leven dat mijn fractie, of ik persoonlijk, de resolutie mee zou ondertekenen.

Ik kan daarmee leven. Wijlen mijn vader zei altijd: “Als je in de politiek gaat, jongen, dan moet je een olifantenvel hebben.” Dat heb ik. En mijn fractie is het woord van de dichter indachtig: “Der Starke ist am mächtigsten allein.” Mijn kiezers zullen het misschien moeilijker hebben met het uitsluiten van mijn fractie bij onderwerpen als deze, zeker wanneer die kiezer weet dat mensen van de Union des Francophones niet het slachtoffer zullen zijn van een cordon sanitaire.

Collega’s, wat mij het meest stoorde, is dat niemand van de betrokken commissieleden dat op voorhand in mijn gezicht heeft durven zeggen. Het was de voorzitter die de boodschapper moest zijn van het slechte nieuws. Ik ben sterk genoeg, ik sta al 15 jaar in dit parlement, ik kan leven met uw eerlijkheid, ik kan leven met uw openheid. Als u met mij problemen hebt of met mijn ideologie, dan zit ik er niet mee in dat u mij dat meedeelt, maar ik betreur het een beetje dat u zich laf hebt weggestoken op het moment van de waarheid en de vuile klus hebt laten uitvoeren door uw voorzitter. Vandaar mijn onthouding. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.