U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 maart 2010, 14.00u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Vereeck bij motie van orde het woord gevraagd.

Lode Vereeck

Voorzitter, collega’s, ik wens even te verwijzen naar de hallucinante besluitvorming in het Uitgebreid Bureau van afgelopen maandag over het al dan niet houden van het actualiteitsdebat. Tot mijn verbazing moest ik vaststellen dat het voor de voorzitter van het Vlaams Parlement niet volstaat dat de verenigde oppositie verzoekt om een dergelijk debat te houden. Hij kon daartoe pas worden overtuigd na een tussenkomst van de minister-president. Een voorzitter moet de belangen van meerderheid en minderheid verdedigen, en in die opdracht schiet u schromelijk tekort.

De voorzitter

Ik stel voor dat u dit soort van thema’s op het Uitgebreid Bureau ter sprake brengt. Ik sluit uw microfoon af.

Lode Vereeck

Dat is typisch. U hebt een probleem met het parlement.

De voorzitter

Elke week opnieuw is het zover. Steeds opnieuw zoekt u een gelegenheid om dit soort discussies te voeren. Ik ga er niet op in.

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, collega’s, de voorzitter heeft in het Uitgebreid Bureau niets anders gedaan dan wat van een voorzitter mag worden verwacht. Alle fracties hebben hun standpunt verwoord. Nadien stelde de voorzitter vast dat een meerderheid van de aanwezigen niet van oordeel is dat een debat moest worden georganiseerd. Na een voortzetting van de discussie is dat standpunt gewijzigd. Het is toch evident dat de voorzitter gewoon heeft vastgesteld wat men moest vaststellen: de drie meerderheidsfracties, die een meerderheid van het Uitgebreid Bureau en van het parlement uitmaken, waren eerst van oordeel dat een debat niet nuttig zou zijn, maar veranderden nadien van mening.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.