U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
van Cindy Franssen aan minister Ingrid Lieten
180 (2009-2010)
van Güler Turan aan minister Ingrid Lieten
182 (2009-2010)
Regeling van de werkzaamheden
van Cindy Franssen aan minister Ingrid Lieten
180 (2009-2010)
van Güler Turan aan minister Ingrid Lieten
182 (2009-2010)
van Jan Roegiers aan minister Hilde Crevits
183 (2009-2010)
van Jan Penris aan minister Hilde Crevits
185 (2009-2010)
van Mieke Vogels aan minister Ingrid Lieten, beantwoord door minister Freya Van den Bossche
187 (2009-2010)
van Vera Van der Borght aan minister Freya Van den Bossche
188 (2009-2010)
van Wilfried Vandaele aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Freya Van den Bossche
189 (2009-2010)
van Johan Sauwens, Sas van Rouveroij, Bart Martens, Jan Peumans, Lode Vereeck, Mieke Vogels en Dirk de Kort
395 (2009-2010) nr. 1
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
van Johan Sauwens, Sas van Rouveroij, Bart Martens, Jan Peumans, Lode Vereeck, Mieke Vogels en Dirk de Kort
395 (2009-2010) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
van Johan Sauwens, Sas van Rouveroij, Bart Martens, Jan Peumans, Lode Vereeck, Mieke Vogels en Dirk de Kort
395 (2009-2010) nr. 1
Bespreking
Verkiezing van een lid met adviserende stem van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
van Johan Sauwens, Sas van Rouveroij, Bart Martens, Jan Peumans, Lode Vereeck, Mieke Vogels en Dirk de Kort
395 (2009-2010) nr. 1
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 3 maart 2010 gehouden actualiteitsdebat over de stand van zaken in het dossier van de Oosterweelverbinding

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.