U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Motie van orde
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Themadebat over het hoger onderwijs
Wijziging van de bijlagen 1a en 1b van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
184 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
185 (2009-2010) nr. 1
Gewestaangelegenheid
186 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
187 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Themadebat over het hoger onderwijs - benoeming van een commissie ad hoc
Personeelsaangelegenheden - Wijziging van de bijlagen 1a en 1b van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat. Bespreking en stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.