U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 januari 2010, 13.59u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Reekmans bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, we hebben net het einde van de actuele vragen bereikt. Gelukkig heb ik in dit halfrond nog een draagbare pc. Indien één zaak vandaag actueel is, is het een persmededeling die in alle online kranten te lezen is. Onder de titel “Peumans heeft zich in een onmogelijke positie gewerkt” zegt de CD&V-fractie het vertrouwen in de voorzitter, van de N-VA, op. Een meerderheidspartij zegt het vertrouwen in de voorzitter van het Vlaams Parlement op. Onlangs heeft de voorzitter het voorstel om de werking van het Vlaams Parlement te bespreken op het Uitgebreid Bureau weggelachen. Ik vraag hier en nu een debat over de werking van ons parlement. Wij zijn alle 124 door het Vlaamse volk verkozen. Indien tijdens een zitting een dergelijk persbericht in alle online kranten verschijnt, lijkt dit debat me meer dan opportuun. Dit is zeker het geval indien hier twee meerderheidspartijen bij betrokken zijn.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, ik moet me excuseren. Ik werd even buitengeroepen. Als ik het goed heb begrepen, heeft de heer Reekmans vragen gesteld over een persbericht dat deze namiddag is verspreid. Het gaat hier overduidelijk om een initiatief van twee collega’s. (Rumoer)

We hebben inhoudelijke bemerkingen. (Rumoer)

De voorzitter

Dames en heren, mag ik vragen de heer Caluwé te laten uitspreken?

Ludwig Caluwé

Wij hebben een aantal inhoudelijke bemerkingen bij uw nota. (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

Mijnheer Vereeck, ik heb begrepen, en ik waardeer dat, dat u hebt gezegd dat we in staat moeten zijn om elkaar in dit parlement te laten uitspreken. Ik zou het dus waarderen indien u mij de gelegenheid zou geven mij te laten uitspreken.

Ik herhaal dat wij inhoudelijke bemerkingen hebben bij de nota die verspreid is. Wij vinden dat het vragenbeleid te restrictief wordt gevoerd. Wij wensen dat het wordt bijgestuurd. Het is niet zo dat wij de positie van de voorzitter als dusdanig ter discussie stellen. Dergelijke bewoordingen zijn voor rekening van de collega’s.

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, ik raak het langzaam maar zeker beu dat we in dit parlement meer naar onze eigen navel kijken dan naar wat in Vlaanderen echt belangrijk is.

Ik ben als oppositiefractieleider wel de allerlaatste die hier de bescherming moet opnemen van de parlementsvoorzitter. Wij hebben altijd gepleit voor een parlementsvoorzitter die deel zou uitmaken van de oppositie, maar dat geheel terzijde. Wij moeten ermee ophouden ons eigen parlement te kleineren en belachelijk te maken en in vraag te stellen, en anderzijds om via de parlementsvoorzitter het meerderheids-minderheidsspel te spelen.

Mijnheer Reekmans, als er vandaag iets echt belangrijks is, iets waarover we het publieke debat in dit parlement zouden moeten voeren, dan is het niet de positie van de parlementsvoorzitter, maar misschien het nu wel heel erg nakende dichtgaan van de Opelfabriek in Antwerpen. Daar vechten honderden en duizenden mensen voor hun overleven en hun toekomst. Vlaanderen ligt daar meer van wakker dan van het functioneren van de parlementsvoorzitter. (Applaus bij het Vlaams Belang en de NV-A)

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, ik voel op mijn beurt plaatsvervangende schaamte als ik de uitspraak van de heer Caluwé hoor. Hij wast zijn handen in onschuld, terwijl die duidelijke uitspraak inderdaad van twee leden van zijn fractie komt en werd verspreid door de persverantwoordelijke van de CD&V-fractie van dit Vlaams Parlement. Doen alsof dit geen duidelijke uitspraak is, is vreemd. Daarom: plaatsvervangende schaamte voor u, mijnheer Caluwé.

Ik vind dit een duidelijke uitspraak, maar tegelijkertijd vind ik dat wij in dit halfrond eindelijk eens moeten ophouden met voortdurend over onszelf bezig te zijn. Er is een actieplan voorgelegd. Daar staan goede zaken in. Ik betreur dat er voordien al vrij duidelijke uitspraken over dit plan en over allerlei maatregelen zijn geweest van zowel de parlementsvoorzitter als van collega’s. Laat ons nu rustig dit actieplan bespreken, eerst in het Uitgebreid Bureau. Laat ons de goede zaken die erin staan invoeren, zodat het parlementaire werk kan worden versterkt. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, enkele van de voorgaande sprekers hebben de klemtonen al gelegd. Er is een document, en wij hebben daar afspraken over gemaakt. Misschien, voorzitter, is het niet altijd even wijs om een dergelijk document over meerderheid en oppositie te bespreken. Ik maak mij die bedenking. (Opmerkingen bij Open Vld)

Ik heb het niet over Open Vld. (Rumoer)

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, ik stel vast welke collega’s met tekst en uitleg en commentaar het eerst in kranten verschenen zijn. Daaruit leid ik af waar men naartoe wil.

Op de vorige vergadering van het Uitgebreid Bureau is afgesproken dat alle fracties hun commentaren kunnen binnenbrengen. Ik dacht dat gisterenavond het momentum was waarop de commentaren konden binnenkomen. De NV-A-fractie heeft dat gedaan. Ik neem aan dat ook anderen dat hebben gedaan. Ik vraag dan ook dat we niet aan navelstaarderij doen, maar vrij spoedig overgaan tot het goedkeuren van een plenumtekst waarvoor u een voorstel doet, en dat wij ons vervolgens bezighouden met de grote politieke uitdagingen die er in Vlaanderen zijn.

Ik betreur natuurlijk dat er een persmededeling is verschenen. Niemand kan me dat kwalijk nemen. Ik neem er ook akte van dat de heer Caluwé duidelijk heeft gesteld dat dit niet namens de fractie is gebeurd. (Gelach)

U kunt lachen, maar ik stel vast dat niemand van de meerderheid, niemand van CD&V op dit moment de werking van de voorzitter in vraag stelt. Ik beschouw dit debat dan ook als afgesloten. Dat ze nú spreken. (Applaus bij de oppositie. Opmerkingen)

De voorzitter

De heer Vanvelthoven heeft het woord.

Peter Vanvelthoven

Voorzitter, ik vind het ongepast dat de leden van dit Vlaams Parlement voortdurend de behoefte voelen om de pers te halen met betrekking tot de werking van het parlement. Ook ongepast vind ik de reactie in de persmededeling die ik deze namiddag heb gezien van de twee CD&V-collega’s. Ten slotte vind ik wat er nu opnieuw gebeurt, ongepast. Ik moet nu weer woorden vuil maken aan een discussie waarvan ik vind dat we ze op dit ogenblik hier niet moeten voeren. De gretigheid van de reacties uit de zaal op elke tussenkomst hierover toont nog maar eens aan dat we met niets liever bezig zijn dan met onszelf.

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Voorzitter, ik betreur de uitspraak van mijn gewaardeerde collega Van Dijck dat uw beleidsplan misschien beter niet aan meerderheid en oppositie had moeten worden uitgedeeld. Ik vind immers dat uitgerekend dat beleidsplan in het hele parlement en door alle fracties ervan moet worden besproken. Maar goed, mijnheer Van Dijck, u hebt dat misschien in het heetste van de strijd gezegd. Het is misschien de emotie geweest.

Voorzitter, nu is het de hoogste tijd om uw plan op de rooster te leggen. Zoals we hebben afgesproken, zal dat volgende week gebeuren. Ik bedoel dat dan constructief. Misschien zullen er elementen van overblijven. Er staan ook goede dingen in. Een aantal andere dingen lijken ons minder opportuun. We hebben er allemaal belang bij om nu die openlijke strijd daarover te staken en het debat erover intern te houden. Dat heb ik ook gehoord bij diverse leden.

Voorzitter, dat betekent niet dat het geen harde noot om te kraken zal zijn, maar we hebben afgesproken om dat onderling te doen, in het Uitgebreid Bureau. Ik zie u volgende week maandag.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.