U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 januari 2010, 14.00u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Reekmans bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Mijnheer de voorzitter, ik wil bij motie van orde even ingaan op de verklaringen die de minister-president en zijn diensten de afgelopen dagen hebben afgelegd in de media. U hebt mijn mail gezien over een vraag die we hebben gesteld over de luchthaven van Oostende. De eerste keer dat ik daarover een interpellatie heb ingediend, was vier maanden geleden. Die werd afgewezen. De vraag om uitleg die ik daarna had ingediend, is afgewezen. Dan heb ik drie en een halve maand geleden een schriftelijke vraag ingediend. De minister-president heeft de afgelopen dagen in de media verklaard dat die vraag door de diensten van het Vlaams Parlement onontvankelijk is verklaard.

Mijnheer de voorzitter, als er parlementsleden zijn die zich de moeite getroosten om zaken te onderzoeken en vragen te stellen, zou ik toch willen dat leden van de regering geen nonsens in de media vertellen. Ik vind het al erg genoeg dat de vraag gedurende vier maanden is afgeremd. Als we dan nog eens met de Vlaamse Regering in de media moeten vechten, dan vind ik dat spijtig. Het feit dat de minister-president zegt dat de vraag onontvankelijk is, is toch wel sterk. De Vlaamse Regering weet dus wat de diensten van het Vlaams Parlement onontvankelijk verklaren.

De voorzitter

U zult begrijpen dat ik niet van alle vragen weet wat de status is. U krijgt daarover voor het einde van deze vergadering een antwoord.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.