U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteitsmotie.

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Ik zou graag nog een woordje zeggen voor we gaan stemmen over de motie van de meerderheid ingediend door de heer Diependaele en consorten. (Opmerkingen van minister-president Kris Peeters)

Ja, consorten, zo heet dat in de parlementaire terminologie, mijnheer de minister-president. Maar u hebt nooit in het parlement gezeten, geloof ik. (Applaus/Gelach)

Daarstraks heeft de meerderheid en vooral de regering te vuur en te zwaard de kritiek van mevrouw Ceysens bestreden dat ze de werkzoekenden in Vlaanderen op 52-jarige leeftijd zou loslaten. Als ik de punten 4 en 6 van de motie van de meerderheid lees, kan ik niet anders dan concluderen dat mevrouw Ceysens overschot van gelijk had. Daarnaast vind ik het bijzonder merkwaardig dat de meerderheid in een van haar elf speerpunten om de economische crisis van antwoord te dienen streekproducten gaat valoriseren. Dat is punt 3. Ik ben een groot liefhebber van streekproducten – en dat zeg ik niet om te lachen –, maar ik geloof niet dat zij tot de speerpunten behoren om een echt antwoord te bieden op de economische crisis waar we vandaag in zitten.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele

In de motie staat inderdaad verkeerdelijk ‘streekproducten’. Dat moet uiteraard ‘streekpacten’ zijn. We zullen dat laten aanpassen bij de publicatie.

Ik wil een aanvulling geven op de reactie van minister Muyters. Het is inderdaad zo dat die sluitende aanpak zal worden geëvalueerd tot de 52-jarigen. Ik begrijp niet wat het verschil zou zijn met onze stelling van zo-even.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

25 leden hebben neen geantwoord;

26 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.