U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2009, 14.00u

Eindejaarswensen
De voorzitter

Collega’s, onze parlementaire werkzaamheden van 2009 zitten erop. Ik wil u allen, parlementsleden, minister Lieten en alle andere ministers, van harte danken voor uw constructieve bijdrage aan de begrotingsbesprekingen van de voorbije dagen. Ik ben aangenaam verrast door enkele nieuwkomers. Ik noem geen namen. Ik heb het niet over de oude ratten. Bepaalde nieuwkomers staan met een vanzelfsprekendheid op het spreekgestoelte en bewijzen dat we in de toekomst nog zeer hoogstaande debatten zullen hebben.

Ik wil ook alle medewerkers van het Algemeen Secretariaat, van de griffier tot de onthaalmedewerkers, danken voor hun inzet en ondersteuning. Hun dienstverlening vergemakkelijkt onze taak als politici op logistiek en administratief vlak. Het goed functioneren van het parlement is in hoge mate te danken aan de kwaliteit van al het personeel, ook dat van de fracties.

Politiek werd dit kalenderjaar gedomineerd door de verkiezingen van dit nieuwe Vlaams Parlement en het aantreden van een nieuwe Vlaamse coalitie. Voor het Vlaams Parlement was 2009 ook een bijzonder jaar met een voorzitterswissel. Ik wil u danken, collega’s, voor het vertrouwen dat ik de afgelopen maanden mocht genieten. Ik hoop dat de goede persoonlijke contacten die ik hier heb mogen opbouwen ook in de toekomst kunnen worden voortgezet. Goede samenwerking en goede persoonlijke verhoudingen zijn kostbare waarden en het zijn voorwaarden voor een politiek bestel dat verdraagzaamheid en openheid hoog in het vaandel voert.

Vandaag wil ik gebruik maken van deze eindejaarswensen om vooral alle hardwerkende parlementsleden te danken die mee zorgen voor boeiende debatten met en scherpe controles op de Vlaamse Regering. Deze parlementsleden zijn een voorbeeld: zij tonen hoe het Vlaams Parlement zijn rol ten volle kan vervullen.

Collega’s, 2010 wordt zeker een heel boeiend jaar voor ons allemaal en voor heel Vlaanderen. Ik hoop in januari mijn actieplan voor deze legislatuur 2009-2014 voor te stellen, nadat het aan het Bureau werd voorgelegd. Het zal een oproep zijn om te blijven nadenken over de werking van dit parlement, zowel op het vlak van decreetgeving als op het vlak van publiekswerking.

Voor we daaraan toe zijn, wens ik u allen, uw familie en vrienden prettige eindejaarsfeesten. Ik wens u veel vriendschap, een goede gezondheid en een flinke dosis relativeringsvermogen. Ik hoop dat we na een rustgevende vakantie vol energie aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Ik dank u. (Applaus)

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Mijnheer de voorzitter, mag ik me, naar goede gewoonte, aansluiten bij uw wensen aan ons, het personeel en de media. Het was uw eerste semester als voorzitter van dit parlement en ook het eerste semester van velen van ons als lid van deze vergadering. Die periode is voorbijgevlogen. Het was een boeiende periode. Ik hoor niemand nog zeggen dat dit parlement saai is, integendeel. Nu breekt even een korte periode van rust aan – de stemmigheid is er ook naar –, van bezinning en wat meer aandacht voor degenen die ons dierbaar zijn en die ons weer zo vaak hebben moeten missen. Dit is ook een tijd van geschenken. Een van de mooiste geschenken die men elkaar kan aanbieden, is wat meer tijd voor elkaar. Ik wens u dat allemaal van harte toe. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.