U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie betreffende een belangenconflict.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

20 leden hebben ja geantwoord;

75 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie betreffende een belangenconflict niet aan.

De heer Tommelein heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, ik heb mij onthouden wegens een stemafspraak met mevrouw Rombouts, die ik veel geluk toewens met haar bevalling.

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Robeyns voor een minder verdragende reden, namelijk het trekken van haar wijsheidstand.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Ik heb een stemafspraak met de heer Martens, die nog altijd in Kopenhagen is.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.