U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Dit is een technische aanpassing: het regulariseren van een bestaande situatie. Wij zijn als gezinspartij voorstander van de Gezinsbond. Daarom steunen wij dit voorstel van decreet. Wel zullen we in de commissie de discussie voeren over het al dan niet opportuun zijn van het verdere bestaan van levensbeschouwelijke en sociaaleconomische derden op de VRT.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

92 leden hebben ja geantwoord;

8 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Redenen voor onthouding?

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Verstreken. Dat zeg ik maar één keer. Ik zal wel bij elke onthouding van de gelegenheid gebruik maken om iets te zeggen.

De voorzitter

De heer Vanden Bussche heeft het woord.

Marc Vanden Bussche

Ik heb een stemafspraak met de heer De Wever.

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Mijnheer de voorzitter, na deze decreten die op een brede belangstelling konden rekenen, zullen we in gevoeliger gebied komen. Zo meteen zal weer duidelijk worden dat de meerderheid niet in aantal is. Maar dit is een tijd voor alle mensen van goede wil. Beschouw het blijven van de oppositie tot het einde van de agenda als een kerstcadeau van de oppositie aan de meerderheid.(Applaus)

De voorzitter

Mijnheer Gatz, ik herinner mij dat ook uit een vorig leven als fractieleider. Ik herinner mij dat van de Open Vld nog zeer goed. ‘L’histoire se répète’, zoals men zegt.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.