U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2009, 14.00u

Instituut Samenleving en Technologie
De voorzitter

Benoeming van een lid van de raad van bestuur

Dames en heren, aan de orde is de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut Samenleving en Technologie ter vervanging van de heer Stefan Gijssels, ontslagnemend.

Bij brief van 13 juli 2009 heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen twee kandidaten voorgedragen. Het Uitgebreid Bureau stelt voor de heer Josephus van Sas te benoemen.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heer Josephus van Sas benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Instituut Samenleving en Technologie.

Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.