U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 8 van de heer Caron tot vervanging van artikel 32.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben neen geantwoord.

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 32.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden

Artikel 32 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 9 van de heer Caron tot toevoeging van een artikel 32/1.

Zelfde stemming als stemming nr. 6? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 10 van de heer Caron tot schrapping van artikel 35.

Zelfde stemming als stemming nr. 6? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Geen opmerkingen meer over artikel 35? (Neen)

Dan is artikel 35 aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 8

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

61 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

57 leden hebben ja geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.