U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 233/16)

– De artikelen 1 tot en met 31 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel 32. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 233/17)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

Er is een amendement tot invoeging van een artikel 32/1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 233/17)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– De artikelen 33 en 34 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van artikel 35. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 233/17)

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Mijn drie amendementen zijn met elkaar verbonden, en ik wil even toelichten waarover het gaat. Ik heb gisteren al gezegd dat ik het moeilijk heb met de decreetsbepaling die stelt dat kredieten worden toegekend “binnen de perken van de begroting”. Daarmee wordt de klok tien jaar teruggedraaid. Zo wordt geen rechtszekerheid meer geboden aan organisaties die subsidies over meerdere jaren gespreid krijgen. Met mijn amendementen vervang ik die passus door een lineaire besparing van 2 percent op de subsidies die over meerdere jaren zijn gespreid. In mijn voorstel wordt dat op alle cultuurdecreten toegepast. Het is een principezaak: het kan dat organisaties moeten besparen, maar ze moeten wel rechtszekerheid krijgen. Wat ik voorstel, is veel eerlijker en biedt meer rechtszekerheid.

Gisteren is er al gereageerd op wat u zegt: de rechtszekerheid die u vraagt voor de organisaties hebben wij evenmin. De sociaaleconomische parameters evolueren met de jaren.

De voorzitter

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 36 tot en met 44 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.