U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 december 2009, 14.32u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer De Coene bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer De Coene heeft het woord.

Philippe De Coene

Mijnheer de voorzitter, de heren Decaluwe, Vandaele en ikzelf hebben een voorstel van decreet ingediend houdende de wijziging van artikel 36 van het Mediadecreet. Ik wil verzoeken dat ons parlement bij spoed dit voorstel behandelt. Het betreft een bijzonder kleine wijziging en is niet meer dan een regularisatie van een bestaande toestand. Het moet toelaten aan de bevoegde minister om een lijst op te stellen van organisaties die erkend zijn voor uitzendingen.

De voorzitter

Mijnheer De Coene, nu geeft u een toelichting. Ik stel voor dat wij straks stemmen of we het morgen al dan niet toevoegen aan de agenda. Dan kunt u uw vraag om spoedbehandeling toelichten.

Philippe De Coene

Ik wou het even duiden om commotie te vermijden.

De voorzitter

De commotie valt mee.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.