U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 15 december 2009, 14.04u

Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau heeft gisteren de agenda van de plenaire vergaderingen van donderdag 17 december 2009 aangevuld met de met redenen omklede motie van de heren Deckmyn en Wienen tot besluit van de op 10 december 2009 door mevrouw Gennez, de heer Deckmyn, mevrouw Werbrouck en de heer Gysbrechts in commissie gehouden interpellaties tot de heer Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, respectievelijk over de strenge uitspraken van het Vlaams Doping Tribunaal ten aanzien van twee toptennissers, over de schorsing van twee toptennissers ten gevolge van de strikte toepassing van het Vlaamse Antidopingdecreet, over de schorsing van drie topsporters in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening, en over de voorstellen met betrekking tot het antidopingbeleid na de schorsing van twee Vlaamse toptennissers.

Ondertussen is over hetzelfde onderwerp en vóór het verstrijken van de reglementaire indieningstermijn ook een met redenen omklede motie ingediend door de heren Sauwens, Yüksel en Van Dijck, mevrouw Godderis-T’Jonck, de heer De Coene en mevrouw Gennez.

Ik stel dan ook voor om deze met redenen omklede motie eveneens aan de agenda van de plenaire vergaderingen van donderdag 17 december 2009 toe te voegen. Is de vergadering het hiermee eens? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.