U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling en intrekking

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Martens bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Mijnheer de voorzitter, ik heb nog een punt van orde over de agenda, op het risico af dat dit wordt voorgesteld als een punt van regie van de sp.a, maar dat is het uitdrukkelijk niet.

Straks staan er drie voorstellen van resolutie over de klimaattop in Kopenhagen op de agenda. Wij zijn er gisteren in de commissie in geslaagd om een overeenstemming te bereiken tussen de meerderheidsfracties en Open Vld om één voorstel van resolutie in te dienen. Met het goedvinden van dit halfrond zou ik willen voorstellen om dat nieuwe voorstel van resolutie te agenderen en de twee laatste voorstellen van resolutie die voor straks geagendeerd staan, in te trekken.

De voorzitter

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Dan kunnen we dit aan de agenda toevoegen en kan het nieuwe voorstel van resolutie rondgedeeld worden.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.