U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Moties van orde
Motie van orde
Moties van orde
Regeling van de werkzaamheden
Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst
van Peter Gysbrechts, Marnic De Meulemeester, Patricia Ceysens en Sven Gatz
243 (2009-2010) nr. 1
van Peter Gysbrechts, Marnic De Meulemeester, Patricia Ceysens en Sven Gatz
244 (2009-2010) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking, verslag door Joris Van Hauthem
220 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Joris Van Hauthem
Benoeming van de leden van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
Verkiezing van de Nederlandstalige vaste en plaatsvervangende leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 18 november 2009 gehouden actualiteitsdebat over een kilometerheffing in Vlaanderen, naar aanleiding van de Nederlandse beslissing om het rekeningrijden in te voeren vanaf 2012

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.