U bent hier

De voorzitter

Intrekking

Dames en heren, de heer Vereeck heeft mij laten weten dat hij de met redenen omklede motie intrekt. Ik neem aan dat ook de heer Reekmans de motie intrekt? (Instemming)

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Mijnheer de voorzitter, we trekken deze met redenen omklede motie in omdat ze ten gevolge van de beslissing van de Nederlandse regering grotendeels achterhaald is. We zullen ons bij de stemming over de meeste andere moties over dit onderwerp onthouden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.