U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

26 leden hebben ja geantwoord;

67 leden hebben neen geantwoord;

23 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie niet aan.

Redenen voor onthouding?

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de voorzitter, ik heb me onthouden omdat ik vaststel dat een partijvoorzitter en een lid van het Vlaams Parlement kunnen proberen minister-president Lambertz ervan te overtuigen geen belangenconflict in te dienen. Dat mag. Ik zie het zelfs met veel plezier gebeuren.

Hier zit echter de legitieme vertegenwoordiging van het Vlaamse volk. Indien wij vragen dat de voorzitter van het Vlaams Parlement hetzelfde zou doen, zegt diezelfde partijvoorzitter dat dit niet mag. Ik begrijp er niets meer van. (Applaus bij het Vlaams Belang en bij LDD)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.