U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is het debat over de verklaring van de Vlaamse Regering van 28 september 2009.

Het Uitgebreid Bureau heeft afgesproken dat de spreektijd per fractie maximaal vijftien minuten bedraagt.

Het debat is geopend. (Opmerkingen)

De minister-president is onderweg. De minister van Financiën en Begroting is wel aanwezig.

De heer Dewinter heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, ik stel voor op de minister-president te wachten. Het gaat hier tenslotte om een verklaring die hij namens de Vlaamse Regering heeft afgelegd.

De voorzitter

We kunnen op de minister-president wachten. Is de vergadering het hiermee eens? (Instemming)

Ingekomen stukken en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.