U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is het debat over de verklaring van de Vlaamse Regering van 28 september 2009.

Het Uitgebreid Bureau heeft afgesproken dat de spreektijd per fractie maximaal vijftien minuten bedraagt.

Het debat is geopend. (Opmerkingen)

De minister-president is onderweg. De minister van Financiën en Begroting is wel aanwezig.

De heer Dewinter heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, ik stel voor op de minister-president te wachten. Het gaat hier tenslotte om een verklaring die hij namens de Vlaamse Regering heeft afgelegd.

De voorzitter

We kunnen op de minister-president wachten. Is de vergadering het hiermee eens? (Instemming)

Ingekomen stukken en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.