U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 september 2009, 14.01u

Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter

Dames en heren, de lijst met ingekomen stukken en mededelingen werd op de banken rondgedeeld. (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 60/1)

Ik wijs de vergadering tevens op het jaarverslag 2008 van het Instituut Samenleving en Technologie, dat op 13 juli 2009 is ingediend en op 16 juli 2009 onder de Vlaamse volksvertegenwoordigers is verspreid, en op het jaarverslag 2008 van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie, dat op 15 juli 2009 is ingediend en op 3 augustus 2009 onder de Vlaamse volksvertegenwoordigers is verspreid.

Overeenkomstig artikel 87, eerste lid, van het Reglement van het Vlaams Parlement neemt de plenaire vergadering kennis van die jaarverslagen en zullen de voorstellen en aanbevelingen uit die jaarverslagen worden behandeld door de bevoegde commissies.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.