U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Vereeck bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heer Vereeck betreffende het verzoek tot het onmiddellijk inroepen van een belangenconflict inzake de instructie van de federale regering van 19 juli 2009 houdende het vaststellen van nieuwe criteria met betrekking tot de toepassing van artikel 9, derde lid, en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.

Vraagt iemand daarover het woord?

Lode Vereeck

Moet ik de hoogdringendheid niet toelichten?

Ik ga eerst vragen of het parlement het eens is met het voorstel tot spoedbehandeling.

Wij stemmen bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is niet aangenomen. Derhalve wordt het voorstel van resolutie verwezen naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.