U bent hier

De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemmingen over de amendementen op het voorstel van resolutie.

Aan de orde is de stemming over amendement 1 van mevrouw Vogels, de heer Caron en de dames Stevens en Van Weert.

Stemming nr. 42

Ziehier het resultaat:

79 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

13 leden hebben ja geantwoord;

66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van mevrouw Vogels, de heer Caron en de dames Stevens en Van Weert.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 3 van mevrouw Vogels, de heer Caron en de dames Stevens en Van Weert.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 4 van mevrouw Vogels, de heer Caron en de dames Stevens en Van Weert.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 43

Ziehier het resultaat:

79 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

65 leden hebben ja geantwoord;

12 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

van Anne Marie Hoebeke, Vera Van der Borght, Els Robeyns, Vera Jans, Piet De Bruyn en Eloi Glorieux
2221 (2008-2009) nr. 1
van Sonja Claes, Tom Dehaene, Vera Van der Borght, Else De Wachter, Anne Marie Hoebeke en Bart Van Malderen
2247 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.