U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

van Rudi Daems, Erik Matthijs, Bart Martens, Patrick Lachaert, Jan Peumans en Dirk De Cock
2176 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemmingen over de amendementen op het voorstel van resolutie.

Aan de orde is de stemming over amendement 1 van mevrouw Van den Eynde en de heer Penris.

Stemming nr. 32

Ziehier het resultaat:

77 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

77 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van mevrouw Van den Eynde en de heer Penris.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 3 van mevrouw Van den Eynde en de heer Penris.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 5 van de heren Lachaert, Daems, Matthijs, Martens en Peumans.

Stemming nr. 33

Ziehier het resultaat:

77 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

75 leden hebben ja geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 4 van mevrouw Van den Eynde en de heer Penris.

Zelfde stemming als bij de stemming over amendement 1? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 34

Ziehier het resultaat:

76 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

76 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.