U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

van Margriet Hermans, Johan Verstreken, Jurgen Verstrepen, Dany Vandenbossche en Carl Decaluwe
2152 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 30

Ziehier het resultaat:

78 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

76 leden hebben ja geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Reden voor onthouding?

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Ik wil een korte stemverklaring afleggen. Er werd een voorstel van resolutie ingediend waarbij het parlement de regering vraagt de definitie van Vlaamse en Nederlandstalige muziek te onderzoeken, om vervolgens het parlement toe te laten dat in zijn decreten toe te passen. Ik vind dat, eerlijk gezegd, getuigen van weinig zelfrespect vanwege het parlement. Het parlement onderschat zichzelf. Het kan zelf een definitie opstellen van Vlaamse of Nederlandstalige muziek. Dit is een leeg voorstel van resolutie. Het spijt me dat ik het moet zeggen.

van Patrick De Klerck, Jan Roegiers, Johan Verstreken, André Van Nieuwkerke en Stern Demeulenaere
2150 (2008-2009) nr. 1
van Paul Delva, Jo Vermeulen, Margriet Hermans, Johan Verstreken, Ward Kennes en Piet De Bruyn
2174 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.