U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

van Bart Caron, Piet De Bruyn, Eloi Glorieux en Dirk De Cock
2227 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisteren heeft de heer Caron bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Caron, De Bruyn, Glorieux en De Cock betreffende de Vlaamse kwaliteitsjournalistiek.

De heer Caron heeft het woord over de hoogdringendheid.

Bart Caron

Mevrouw de voorzitter, vorige maand was er een Staten-Generaal van de Media. Er zijn een aantal verklaringen geweest van de media, er zijn een aantal verklaringen geweest her en der. We staan aan de vooravond van nieuwe verkiezingen en een nieuw regeerakkoord. Het zou goed zijn dat het parlement ook de intenties van de media zelf onderschrijft, intenties die trouwens door de Vlaamse Regering, bij monde van de minister-president, tijdens de staten-generaal werden geuit. Gelet op het feit dat dit onze laatste zitting is, stel ik voor om het toch te behandelen.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Mevrouw de voorzitter, we hebben ondertussen een interessante hoorzitting gehad in de commissie voor Media en het protocol loopt. In de volgende legislatuur zal er gepleit moeten worden voor een grondige evaluatie van dat protocol voor er nieuwe stappen worden gezet. Misschien kunnen we ook eens punten geven aan de journalisten, die, zoals meestal, weer eens afwezig zijn. (Applaus van de heer Johan Verstreken)

De voorzitter

U pleit er dus voor om het niet te behandelen.

Mijnheer Caron, vraagt u daar de stemming over?

Bart Caron

Inderdaad, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling wordt bij zitten en opstaan niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.