U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Peumans bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, wij vragen de bespreking en de stemming van het voorstel van decreet van de heren Van Dijck en Voorhamme, mevrouw Helsen en de heren Gatz en De Cock houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, stuk 1163. Dit voorstel van decreet werd unaniem goedgekeurd in de commissie voor Onderwijs op 13 december 2007. Hiertegen is nu een derde belangenconflict lopende, ditmaal aangespannen door het Waalse parlement. Gisteren kwam de Senaat opnieuw tot het besluit om geen advies te geven. Daarmee kabbelt de procedure rustig verder.

Wij willen vragen om dit aan de agenda toe te voegen.

De voorzitter

Wij zullen daar straks over beslissen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.