U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

Vlaamse ombudsman
De voorzitter

Verzoek van de Vlaamse ombudsman tot beëindiging van zijn mandaat

Aanwijzing van een Vlaamse ombudsman ad interim

Dames en heren, aan de orde zijn het verzoek van de Vlaamse ombudsman tot beëindiging van zijn mandaat en de aanwijzing van een Vlaamse ombudsman ad interim.

De heer Vermeiren, secretaris, heeft het woord.

Francis Vermeiren

Mevrouw de voorzitter, geachte collega's, bij brief van 29 april 2009 verzoekt de heer Paul Arteel, Vlaams ombudsman, op grond van artikel 7, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van een Vlaamse ombudsdienst, zijn mandaat als Vlaamse ombudsman te beëindigen per 30 april 2009.

Vooraleer ik aan het parlement wil vragen of het het ermee eens is, wil ik beklemtonen dat het parlement de ombudsman dankbaar is voor de bewezen diensten en begrip heeft voor zijn aanvraag tot ontslag. Ik vraag dan ook aan de vergadering om hiermee in te stemmen.

De voorzitter

Is het parlement het eens met het verzoek van de Vlaamse ombudsman tot beëindiging van zijn mandaat per 30 april 2009? (Instemming)

Francis Vermeiren

Als het parlement akkoord gaat - waarom ik verzoek -, dan zouden wij durven voorstellen om de continuïteit van de dienst te verzekeren door de heer Johannes Van Zutphen, adviseur-afdelingshoofd bij de Vlaamse ombudsdienst, aan te wijzen als ad interim ombudsman.

De voorzitter

Is het parlement het eens met het voorstel om de heer Johannes Van Zutphen, adviseur-afdelingshoofd bij de Vlaamse ombudsdienst, aan te wijzen tot Vlaams ombudsman ad interim? (Instemming)

Dan verklaar ik de heer Johannes Van Zutphen aangewezen tot Vlaams ombudsman ad interim met ingang van 1 mei 2009.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.