U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2009, 9.08u

van Tom Dehaene, Lode Ceyssens, Francis Vermeiren, Patrick Lachaert, Else De Wachter en André Van Nieuwkerke
2145 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Verzoek tot raadpleging van de Raad van State

Dames en heren, door de heer Demesmaeker c.s. werd met toepassing van artikel 64, punt 2 van ons reglement een met redenen omklede motie ingediend die ertoe strekt het beredeneerde advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State te vragen over het voorstel van decreet van de heren Dehaene, Ceyssens, Vermeiren en Lachaert, mevrouw De Wachter en de heer Van Nieuwkerke betreffende de validatie van sommige gewestplanwijzigingen.

Die motie voldoet aan de in artikel 64 van ons reglement bepaalde voorwaarden. Ik zal dan ook het advies van de Raad van State inwinnen. Hierdoor wordt de behandeling van het voorstel van decreet geschorst.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.