U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2009, 9.08u

van Rudi Daems, Erik Matthijs, Bart Martens, Patrick Lachaert, Jan Peumans en Dirk De Cock
2176 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Callens, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

De hoofdindiener is de heer Daems. Er waren oorspronkelijk twee voorstellen van resolutie. Het is niet mijn taak om een verslag te geven. We dienen kamerbreed een voorstel van resolutie in over een problematiek die in eerste instantie door de heer Daems werd aangeklaagd. In de commissie is een uitgebreide hoorzitting gehouden met een aantal deskundigen, waarbij we de motivatie bij zowel federale als Vlaamse ambtenaren hebben kunnen vaststellen, en waarbij vooral de federale ambtenaren moeten roeien met de riemen die ze hebben. Ze proberen op een deontologisch zeer verantwoorde manier in te spelen op dit ernstig probleem, ook in de haven van Antwerpen.

Met dit zeer evenwicht opgestelde voorstel van resolutie kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verhaal van de illegale afvalstromen naar de ontwikkelingslanden.

De voorzitter

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Marleen Van den Eynde

Mevrouw de voorzitter, er was oorspronkelijk een voorstel van resolutie ingediend door de heer Daems, nadien mede ondertekend door de leden van de meerderheid en de N-VA.

Het voorstel van resolutie en de hele problematiek had de indruk gewekt dat de Antwerpse haven verantwoordelijk was voor de export van illegaal afval naar ontwikkelingslanden.

Daarop hebben wij, parlementsleden van het Vlaams Belang, gevraagd een hoorzitting te organiseren. Dat was een zeer interessante hoorzitting. Bij die hoorzitting zijn een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt. Mevrouw de voorzitter, we worden hier echt wel in snelheid genomen. Ik heb net nog een aantal amendementen afgedrukt, die ik nog graag zou willen indienen, om het voorstel van resolutie nog te versterken.

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Meer mensen zijn enigszins in snelheid genomen. Ik wil de heer Daems uitdrukkelijk verontschuldigen. Hij verbaasde zich erover dat we al zo ver staan met onze werkzaamheden, dat we deze voormiddag al zo snel en zo grondig hebben gewerkt. Bovendien heeft zijn trein wat vertraging. In zijn naam wil ik uitdrukkelijk verwijzen naar de goede samenwerking in de commissie. Dit wijst erop dat we er ook op het einde van een legislatuur in kunnen slagen om gezamenlijk tot een voorstel van resolutie te komen. Iedereen weet dat een voorstel van resolutie maar zoveel waard is als het gevolg dat eraan wordt gegeven. Het zal aan een volgend parlement zijn om erover te waken dat de regering, dat de verantwoordelijken dit daadwerkelijk uitvoeren. Er worden immers een aantal zeer belangrijke zaken aangeklaagd. Er worden een aantal voorstellen gedaan, maar dit zal echt nauwgezet moeten worden gevolgd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen de stemmingen over de amendementen en de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.