U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2009, 9.08u

van Paul Delva, Jo Vermeulen, Margriet Hermans, Johan Verstreken, Ward Kennes en Piet De Bruyn
2174 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Callens, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

De wegen naar Santiago de Compostela, ook wel Caminoroutes genoemd, zijn uitgegroeid tot een van de symbolen van de Europese geschiedenis en integratie. Goethe zei onder andere: "L'Europe s'est faite par le chemin de Compostelle". De Caminoroutes werden door de Raad van Europa tot Europees cultureel erfgoed uitgeroepen. De wegen vertrekken vanuit ontelbare plaatsen in Europa.

In de meeste landen en regio's van Europa zijn de Caminoroutes goed herkenbaar en uniform aangeduid. Ze maken het voorwerp uit van een doordacht en uitgewerkt beleid. Dat is vandaag nog niet het geval in Vlaanderen, ondanks het uitstekende voorbereidende werk van onder andere het Vlaams Compostelagenootschap. Het voorstel van resolutie heeft tot doel om ook in Vlaanderen de Caminoroutes te ontsluiten, onder andere in het kader van het erfgoed-, cultuur- en toerismebeleid en ze te bewegwijzeren via de uniforme markering, gebaseerd op de Europese schelp.

Het voorstel van resolutie besteedt ook heel wat aandacht aan het zacht toerisme voor allen: laagdrempelig, betaalbaar en toegankelijk en maximaal gebruik makend van het reeds bestaande aanbod van wandel- en fietstoerisme. (Applaus)

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Er was geen verslaggever en geen verslag, maar ik wilde de inhoud van dit voorstel van resolutie kennen. Die is voldoende toegelicht door de heer Delva. Op het einde van de legislatuur is dit voor de velen die de komende maanden veel tijd zullen hebben, iets belangrijks. Ze kunnen op zijn minst op tocht gaan, hopelijk via een bewegwijzerde route, en dan vele gezonde ideeën opdoen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Margriet Hermans, Johan Verstreken, Jurgen Verstrepen, Dany Vandenbossche en Carl Decaluwe
2152 (2008-2009) nr. 1
van Rudi Daems, Erik Matthijs, Bart Martens, Patrick Lachaert, Jan Peumans en Dirk De Cock
2176 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.