U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2009, 9.08u

van Hans Schoofs, Jef Tavernier, Piet De Bruyn, Sabine Poleyn, Dirk De Cock en Els Robeyns
2137 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw Temsamani, verslaggever, heeft het woord voor een mondeling verslag.

Ik zie dat mevrouw Temsamani niet aanwezig is.

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Mevrouw de voorzitter, er is in commissie beslist dat we hierover een mondeling verslag zouden krijgen. Ik zou het toch op prijs stellen om dat verslag ook effectief te krijgen. We hebben hier niets van op papier staan.

De voorzitter

Dat is inderdaad juist, mevrouw Michiels. We stellen dit agendapunt uit tot straks.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, u verwijst telkens naar de stemming van morgen. Aangezien alle indieners van de voorstellen van resolutie schitteren door afwezigheid, moeten we misschien deze namiddag wel stemmen als het zo voortgaat. (Gelach)

De voorzitter

Mijnheer Peumans, deze namiddag zijn er actuele vragen en dat duurt altijd een beetje langer.

van Patrick De Klerck, Jan Roegiers, Johan Verstreken, André Van Nieuwkerke en Stern Demeulenaere
2150 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.