U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Motie van orde
van Tom Dehaene, Lode Ceyssens, Francis Vermeiren, Patrick Lachaert, Else De Wachter en André Van Nieuwkerke
2145 (2008-2009) nr. 1
van Tom Dehaene, Else De Wachter, Dominique Guns, Michèle Hostekint en Carl Decaluwe
2146 (2008-2009) nr. 1
van Patrick Lachaert, Tinne Rombouts, Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke
2184 (2008-2009) nr. 1
van Patrick Lachaert, Bart Martens, Patrick De Klerck, Tinne Rombouts, André Van Nieuwkerke en Joke Schauvliege
2185 (2008-2009) nr. 1
van Sven Gatz, Miet Smet, Anissa Temsamani, Anne Marie Hoebeke, Ludwig Caluwé en Flor Koninckx
1969 (2008-2009) nr. 1
van Flor Koninckx, Joris Vandenbroucke, Frans Peeters, Annick De Ridder, Cindy Franssen en Fientje Moerman
2089 (2008-2009) nr. 1
van Patrick De Klerck, Jan Roegiers, Johan Verstreken, André Van Nieuwkerke en Stern Demeulenaere
2150 (2008-2009) nr. 1
van Margriet Hermans, Johan Verstreken, Jurgen Verstrepen, Dany Vandenbossche en Carl Decaluwe
2152 (2008-2009) nr. 1
van Paul Delva, Jo Vermeulen, Margriet Hermans, Johan Verstreken, Ward Kennes en Piet De Bruyn
2174 (2008-2009) nr. 1
van Rudi Daems, Erik Matthijs, Bart Martens, Patrick Lachaert, Jan Peumans en Dirk De Cock
2176 (2008-2009) nr. 1
van Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Ludo Sannen, Eric Van Rompuy, Hilde Eeckhout en Michèle Hostekint
2196 (2008-2009) nr. 1
van Vera Dua, Dominique Guns, Jan Roegiers, Ward Kennes, Mark Demesmaeker en Els Van Weert
2219 (2008-2009) nr. 1
van Michèle Hostekint, Margriet Hermans, Dominique Guns, Cindy Franssen en Else De Wachter
2220 (2008-2009) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

van de Vlaamse Regering
2067 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2074 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2160 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2163 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2164 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2165 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2178 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Marc van den Abeelen, Robert Voorhamme, Dirk de Kort, Ludwig Caluwé en Annick De Ridder
2133 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Marleen Vanderpoorten
2138 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Tom Dehaene, Lode Ceyssens, Francis Vermeiren, Patrick Lachaert, Else De Wachter en André Van Nieuwkerke
2145 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Tom Dehaene, Else De Wachter, Dominique Guns, Michèle Hostekint en Carl Decaluwe
2146 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Patrick Lachaert, Tinne Rombouts, Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke
2184 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Patrick Lachaert, Bart Martens, Patrick De Klerck, Tinne Rombouts, André Van Nieuwkerke en Joke Schauvliege
2185 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Sven Gatz, Miet Smet, Anissa Temsamani, Anne Marie Hoebeke, Ludwig Caluwé en Flor Koninckx
1969 (2008-2009) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Flor Koninckx, Joris Vandenbroucke, Frans Peeters, Annick De Ridder, Cindy Franssen en Fientje Moerman
2089 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Els Van Weert, Cindy Franssen, Anne Marie Hoebeke, Else De Wachter, Vera Dua en Dirk De Cock
2101 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Hans Schoofs, Jef Tavernier, Piet De Bruyn, Sabine Poleyn, Dirk De Cock en Els Robeyns
2137 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking
van Patrick De Klerck, Jan Roegiers, Johan Verstreken, André Van Nieuwkerke en Stern Demeulenaere
2150 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Margriet Hermans, Johan Verstreken, Jurgen Verstrepen, Dany Vandenbossche en Carl Decaluwe
2152 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking
van Paul Delva, Jo Vermeulen, Margriet Hermans, Johan Verstreken, Ward Kennes en Piet De Bruyn
2174 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Rudi Daems, Erik Matthijs, Bart Martens, Patrick Lachaert, Jan Peumans en Dirk De Cock
2176 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Jan Roegiers, Johan Verstreken, Anne Marie Hoebeke, Piet De Bruyn en Eloi Glorieux
2191 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Ludo Sannen, Eric Van Rompuy, Hilde Eeckhout en Michèle Hostekint
2196 (2008-2009) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Johan Verstreken, Philippe De Coene en Patrick De Klerck
2205 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Vera Dua, Dominique Guns, Jan Roegiers, Ward Kennes, Mark Demesmaeker en Els Van Weert
2219 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Michèle Hostekint, Margriet Hermans, Dominique Guns, Cindy Franssen en Else De Wachter
2220 (2008-2009) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Veerle Heeren
2155 (2008-2009) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking
van Marleen Vanderpoorten
2104 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Beraadslaging
Verslag over het verzoekschrift over het gebruik van de titulatuur 'ing' en 'ir'
(Gemeenschapsaangelegenheid)
(Verslaggevers: mevrouw Stern Demeulenaere en mevrouw Anissa Temsamani)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.