U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot invoeging van een artikel 6/1, op artikel 7, op artikel 10 en tot vervanging van artikel 10 en over de artikelen 7 en 10 van het ontwerp van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 4 van de heer Strackx, de dames Dillen, Van Linter en Van Steenberge en de heer Tack tot invoeging van een artikel 6/1.

Stemming nr. 22

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

24 leden hebben ja geantwoord;

70 leden hebben neen geantwoord;

9 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 5 van de heer Strackx, de dames Dillen, Van Linter en Van Steenberge en de heer Tack op artikel 7.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 7.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

74 leden hebben ja geantwoord;

23 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Artikel 7 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 3 van mevrouw Stevens en de heren Peumans, Demesmaeker, De Bruyn, Bourgeois en Van Dijck op artikel 10.

Stemming nr. 24

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

30 leden hebben ja geantwoord;

67 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 7 van de Vlaamse Regering tot vervanging van artikel 10.

Stemming nr. 25

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

98 leden hebben ja geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 10.

Stemming nr. 26

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

101 leden hebben ja geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Artikel 10 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Mevrouw de voorzitter, ik wil een stemverklaring afleggen.

Ik wil het parlement erop wijzen dat de mensen die enkele dagen te laat betaald hebben, nu tevreden zijn dat zij geen geldboete moeten betalen of hun geld terugkrijgen. Wij zijn daar ook tevreden mee.

Ik moet er toch op wijzen - en misschien weten die mensen dat niet, maar ik zal het hun vertellen - dat zij nog altijd een schorsing van een jaar hebben opgelopen. Tegen de huidige tarieven komt dat neer op 1560 euro of voor een koppel 3120 euro, als ze later zorgbehoevend worden.

Ik denk dat dat nog wat anders is dan een boete van 250 euro.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 27

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

73 leden hebben ja geantwoord;

16 leden hebben neen geantwoord;

13 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.