U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 april 2009, 14.05u

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Fournier, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen

Sinds 2002 beschikken wij over een decreet dat een evenredige participatie op onze arbeidsmarkt als einddoel nastreeft. In 2002 was het de bedoeling om een aantal Europese richtlijnen om te zetten in Vlaamse wetgeving. Daarnaast wilde de Vlaamse overheid zelf enerzijds haar voorbeeldfunctie in de verf zetten en anderzijds het bedrijfsleven stimuleren om werk te maken van meer diversiteit op de arbeidsmarkt, van een echte evenredige arbeidsparticipatie.

Het voorstel van decreet dat vandaag voorligt, houdt in dat we een beperkt aantal wijzigingen invoeren die vooral van technische aard zijn. Er is bijvoorbeeld de afstemming op het Antidiscriminatiedecreet die is ingegeven door een aantal terechtwijzingen van Europa. Ik wil echter van de gelegenheid gebruik maken om te wijzen op het belang van een efficiënt en effectief werkend decreet.

Door de inspanningen van de Vlaamse Regering zijn we er in tijden van hoogconjunctuur in geslaagd om die kansengroepen die we met het decreet voor ogen hebben effectief ingang te laten vinden op de arbeidsmarkt. Dat was voordien niet het geval. In het huidige economische zware weer, en met de stijgende werkloosheidscijfers, valt het te vrezen dat de positie van deze mensen niet te benijden is. Daarom vinden we het zo belangrijk dat dit decreet in dit parlement op een heel ruim draagvlak zou kunnen rekenen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2149/1)

De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.