U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen (Voortzetting)

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman tot omvorming van artikel 1 en artikel 2, eerste lid, respectievelijk tot een artikel 1 en een artikel 2 van een nieuw hoofdstuk I.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

61 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 3 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman op artikel 2.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 4 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman op artikel 2.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 5 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman op artikel 2.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 6 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman op artikel 2.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 7 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman op artikel 2.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 8 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman op artikel 2.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 9 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman tot omvorming van artikel 2, tweede lid, tot een artikel 3 van een nieuw hoofdstuk II.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 10 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman tot omvorming van artikel 2, derde lid, tot een artikel 4 van een nieuw hoofdstuk III.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 11 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman op artikel 2.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 2.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

61 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Artikel 2 is aangenomen.

Een aantal leden van de Groen!-fractie betreden opnieuw het halfrond.

Aan de orde is de stemming over amendement 12 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman tot toevoeging van een hoofdstuk IV, dat bestaat uit een artikel 5 tot een artikel 11.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

58 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 13 van de heren Vandenbroucke en Sauwens en mevrouw Moerman tot toevoeging van een hoofdstuk V, dat bestaat uit een artikel 12.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Jos Stassen

Mevrouw de voorzitter, wij vragen voor alle goedgekeurde amendementen een tweede lezing.

De voorzitter

In dat geval is er nu geen hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.