U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Actuele vraag van mevrouw An Michiels tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de blauwdruk voor een hervorming van het secundair onderwijs
Actuele vraag van de heer Philippe De Coene tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over het fenomeen van nep-vacatures op de site van de VDAB
Actuele vraag van mevrouw Martine Fournier tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over het Pendelfonds
Actuele vraag van mevrouw Michèle Hostekint tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over de beleidsmaatregelen om de loon- en loopbaankloof tussen mannen en vrouwen weg te werken
Actuele vraag van de heer Karlos Callens tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het onderhoud van de wegen en de middelen die daarvoor worden uitgetrokken
Actuele vraag van de heer Tom Dehaene tot mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de proeftuinen inzake dienstencheques voor kinderopvang
Actuele vraag van mevrouw Els Van Weert tot mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het geestelijk welzijn en suïcidepreventie bij (hoog)bejaarden
Actuele vraag van de heer Frans Wymeersch tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de verklaringen van eurocommissaris voor Landbouw Fischer Boel betreffende de problemen in de zuivelsector en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering
Actuele vraag van de heer Marnic Demeulemeester tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de toename van het aantal ambtenaren, in het bijzonder bij de verzelfstandigde entiteiten
Actuele vraag van de heer Gino De Craemer tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de waarschuwing van de Hoge Raad van Financiën betreffende de budgettaire vooruitzichten voor de komende jaren en de eventuele bijdrage van de deelstaten aan een besparingsoperatie
Actuele vraag van de heer Jef Tavernier tot de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over topbonussen in de financiële sector en ondernemingen met overheidssteun
Motie van orde
Wijziging van het statuut van het lid van het Vlaams Parlement
Kinderrechtencommissaris
Aanwijzing van deskundigen die tijdens de verkiezingen toezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
Wijziging van het statuut van het lid van het Vlaams Parlement
Bespreking en stemming
Benoeming van de Kinderrechtencommissaris
Aanwijzing van deskundigen die tijdens de verkiezingen toezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem
Ontwerp van decreet houdende de organisatie van coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen)
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning
Voorstel van decreet houdende een herfinancieringsgarantie in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn)
Voorstel van resolutie betreffende de lancering van een Vlaams Actieplan Nanotechnologie met inschatting van de risico's voor mens en milieu

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.