U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 25 maart 2009, 10.07u

van Eloi Glorieux, Monica Van Kerrebroeck, Hans Schoofs, Robert Voorhamme, Jan Peumans en Rudi Daems
1379 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw De Ridder, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, collega's, van 8 tot 10 november 2007, twee jaar geleden dus, werd hier in het Vlaams Parlement een groot festival georganiseerd door het toenmalige viWTA, het huidige Instituut Samenleving en Technologie (IST). Het festival ging heel specifiek over het thema nanotechnologie.

We hebben toen over de partijgrenzen heen met Groen!, N-VA, Open Vld, sp.a en CD&V een politiek verlengstuk willen geven aan dit initiatief van het IST, en daarom hebben we dit voorstel van resolutie ingediend. We zijn er namelijk allemaal rotsvast van overtuigd dat als Vlaanderen zich echt wil profileren als een toekomstgerichte kennisregio, er een actieplan voor nanotechnologie moet worden uitgewerkt.

Nanotechnologie heeft natuurlijk fantastische toepassingsmogelijkheden op heel wat domeinen. Deze toepassingsmogelijkheden zijn veel indringender dan die bij de intrede van de microtechnologie, en ze zijn op heel verschillende domeinen toepasbaar.

Om te begrijpen waar het over gaat: nanotechnologie is de technologie van materie op ontzettend kleine schaal. We spreken van een miljoenste van een millimeter of een duizendste van een micrometer. Nu blijkt dat op dat immens kleine niveau bepaalde materialen en stoffen andere eigenschappen, zowel fysische, biologische als chemische eigenschappen, vertonen dan op een grotere schaal. Hierdoor ontstaan revolutionair nieuwe toepassingen in zowat alle geledingen van de samenleving, gaande van dagelijkse producten als cosmetica en tandpasta, over nieuwe 'slimme' textielsoorten, ultrastevige roestbestendige coatings tot minuscule supercomputers. Ook zullen heel positieve en levensreddende technologieën kunnen worden ontwikkeld dankzij deze nanotechnologie. We denken aan medicijnen, nanolichaampjes eigenlijk, tegen kankercellen of aan nanotechnologische zintuigen die directe communicatie tussen hersenen en computers tot stand brengen.

Maar natuurlijk is er bij dit succesverhaal ook waakzaamheid geboden. Vooral het gebruik van nanomaterialen in voedingsproducten en in gewone gebruiksartikelen waar mensen dagelijks mee in contact komen, zoals tandpasta, schoenspray en dergelijke, blijken toch niet geheel risicoloos te zijn. Diverse wetenschappers waarschuwen voor de mogelijke gezondheidsimpact bij het inademen van nanodeeltjes, want door hun heel kleine omvang kunnen ze makkelijk doordringen tot in het meest fijne celweefsel van ons lichaam en daar zouden ze schade kunnen aanrichten.

Het is ook zo dat nanodeeltjes of bepaalde materialen op nanoniveau, wel schadelijk zijn voor de gezondheid, maar op microniveau niet. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de titaniumdioxidedeeltjes, die nu reeds gebruikt worden in zonnecrèmes, hairconditioners en zo meer. Ze zijn op gewone schaal en zelfs op microschaal ongevaarlijk, maar blijken op nanoniveau bij inademing kankerverwekkend te zijn.

Daarnaast kunnen die nanomaterialen, als ze in de natuur vrijkomen, ook tot een totaal nieuwe vorm van milieuvervuiling leiden. We mogen daarom niet dezelfde fout maken als in het verleden, bij de introductie van een aantal andere, nieuwe technologieën of materialen. Ik denk bijvoorbeeld aan asbest of de massale introductie in de samenleving van niet-ioniserende straling. Vandaag wordt algemeen erkend dat daar gezondheidsrisico's aan verbonden zijn en dat men beter vanaf het prille begin enige omzichtigheid aan de dag had gelegd.

Precies daarom hebben meerderheid en oppositie samen het initiatief genomen om een resolutievoorstel in te dienen dat de regering oproept om een Vlaams Actieplan Nanotechnologie te lanceren. Daarmee moet steun worden gegeven aan het onderzoek op het vlak van nanowetenschappen in Vlaanderen en het valoriseren van die expertise op internationaal vlak. De regering moet ook een kader schetsen voor de voorwaarden voor een veilige ontwikkeling en gebruik van nanotechnologie, waarbij de ethische en sociale implicaties altijd voor ogen worden gehouden.

De indieners van het resolutievoorstel hebben ook de uitdrukkelijke keuze gemaakt om vanuit de Vlaamse overheid enkel vredelievende toepassingen van nanotechnologie te steunen.

Collega's, nanotechnologie is een feit. Daarom moeten we onze onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven in Vlaanderen steunen om toonaangevend te worden bij de ecologisch en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van de talloze zinvolle en weldadige toepassingen ervan. Ik hoop dan ook dat dit resolutievoorstel straks in de plenaire zitting met hetzelfde enthousiasme zal worden goedgekeurd als dat in de commissie het geval was. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.