U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 februari 2009, 14.00u

van Eloi Glorieux, Rudi Daems, Mieke Vogels, Vera Dua, Jos Stassen en Jef Tavernier
2085 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, deze middag heeft de heer Daems bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Glorieux en Daems, de dames Vogels en Dua en de heren Stassen en Tavernier betreffende steunmaatregelen voor de offshore windenergiesector.

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, collega's, iedereen heeft intussen wel door dat windenergie een booming business is, die heel wat opportuniteiten biedt, zowel op het vlak van werkgelegenheid als op het vlak van reconversie naar een ecologische economie. Maar jammer genoeg heeft de offshore windenergiesector op dit moment te lijden onder de financiële crisis. Ze hebben het moeilijk om voldoende kredieten te krijgen om hun projecten verder te kunnen realiseren.

We merken dat de Vlaamse overheid recent is overgegaan tot steunmaatregelen aan andere sectoren die met dezelfde problemen te kampen hebben, zoals de banksector en de automobielsector. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk ook aan de investeerders en projectontwikkelaars die in deze toekomstgerichte sectoren investeren, een duidelijk signaal wordt gegeven dat zij de volle steun van de Vlaamse overheid hebben.

Daarom vragen wij de behandeling bij hoogdringendheid van dit voorstel van resolutie, waarin we inpikken op de suggestie van minister Vandenbroucke om de offshore windenergiesector vanuit Vlaanderen dringend te steunen. We mogen dit niet laten aanslepen. We moeten heel dringend dat signaal geven.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Mevrouw de voorzitter, ik stel voor dat we dit in de commissie bespreken.

De voorzitter

Mijnheer Glorieux, gaat u akkoord met een doorverwijzing naar de commissie? (Instemming)

Dan wordt het voorstel van resolutie naar de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.