U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 februari 2009, 14.00u

van Eloi Glorieux, Eric Van Rompuy, Bob Verstraete, Jos Bex en Mark Demesmaeker
1756 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer De Coene, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, het voorstel van resolutie dat werd ingediend door verschillende collega's van meerderheid en oppositie, werd ondertussen natuurlijk al in de commissie besproken en het werd daar unaniem goedgekeurd. Ik denk dus dat ik tamelijk kort kan zijn, maar ik wil toch, vooral om het nut van het voorstel van resolutie te accentueren, even een kort artikeltje voorlezen dat een paar dagen geleden in Metro verscheen onder de titel: "Fietsers besparen bedrijven hoop geld."

Ik citeer: "Werknemers die met de fiets naar het werk gaan, besparen hun baas een hoop geld omdat ze minder vaak ziek worden. Zo verzuimen deze werknemers gemiddeld een dag minder per jaar dan hun niet-fietsende collega's. Dat blijkt uit onderzoek van het studiebureau TNO in opdracht van de Nederlandse ministeries van Verkeer en Volksgezondheid. Als het aantal fietsende werknemers met 1 procent toeneemt, zou dat een besparing van 27 miljoen euro opleveren. Momenteel fietst ongeveer één derde van de Nederlandse beroepsbevolking naar het werk, voornamelijk omdat dat gezonder is. Binnenkort begint de Nederlandse staatssecretaris van Verkeer Tineke Huizinga dan ook met een proefproject om fietsen financieel aantrekkelijker te maken voor het personeel."

Ik denk, collega's, dat dit uitstekend het nut van ons resolutievoorstel illustreert. Wij vragen met ons voorstel van resolutie namelijk functionele fietscorridors tussen de verschillende gemeenten in de Vlaamse Rand. Daar wonen immers heel veel mensen die elke dag naar Brussel pendelen. Maar ook omgekeerd kunnen mensen die in Brussel wonen, via die functionele, comfortabele en veilige fietscorridors naar de bedrijventerreinen die zich in de luchthavenregio bevinden.

Wij vragen in dit voorstel van resolutie expliciet aan de regering om nog tijdens deze legislatuur samen met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waar een gelijkaardig partijbreed resolutievoorstel is ingediend, de basis te leggen voor de realisatie van een aantal functionele fietscorridors tussen de gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel en het centrum van de hoofdstad.

Het resolutievoorstel werd met een zeer grote meerderheid goedgekeurd in de commissie. Ik hoop, collega's, dat wij straks op eenzelfde stemgedrag kunnen rekenen. (Applaus bij CD&V, sp.a, Open Vld, de N-VA en Groen!)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Mevrouw de voorzitter, collega's, het is de eerste maal dat ik samen met de heer Glorieux een voorstel van resolutie onderteken. Ik vind het een zeer goed voorstel. En het handelt natuurlijk ook over de gemeenten uit de Vlaamse Rand en Brussel.

Onze fractie zal dit zeer goede voorstel van de heer Glorieux zeker ondersteunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.